کره زمین با ماسک

ویروس کرونا چیست؟

دردسرهای ویروس کرونا روز به روز نگران کننده تر می شود. پیشتر، شباهت های علائم کرونا و آنفولانزا و اکنون جهش های ویروس کرونا، اعم از کرونای انگلیسی، برزیلی و نیویورکی بر نگرانی های مردم جهان در ارتباط با این ویروس افزوده است.